Wednesday, 30 November 2016 12:58

Free Christmas Cards Bundle

Written by

Getting ready for Christmas?

We have a surprise for you!

Кратките фрази и изрази предавани от поколение на поколение носят в себе си нравите и обичаите на един народ, но и неговата вековна мъдрост.