Wednesday, 30 November 2016 12:58

Free Christmas Cards Bundle

Written by
Getting ready for Christmas? We have a surprise for you!
Кратките фрази и изрази предавани от поколение на поколение носят в себе си нравите и обичаите на един народ, но и неговата вековна мъдрост.